Zajištění stavebního povolení pro studny

V dnešní době úřady požadují vyřízení stavebního povolení i pro studny. Tato činnost sestává se dvou kroků: Územního řízení, které vyřizuje stavební úřad a Stavebního řízení, které vyřizuje odbor životního prostředí.

Pro oba stupně povolení je potřeba zařídit hydrogeologický posudek, projektovou dokumentaci, vyjádření správců sítí, vyjádření dotčených orgánů, apod.

Zajišťuji všechny výše uvedené podklady a to jak pro studny vrtané, tak i kopané. A to včetně vlastního vyřízení Územního rozhodnutí a Stavebního povolení na úřadech. Investorovi následně předám potvrzenou dokumentaci úřadem s povolením pro stavbu studny.