Dokumentace pro územní souhlas / územní rozhodnutí

Zjednodušeně také Dokumentace pro územní řízení. Jedná se o dokumentaci obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území.

Územního souhlasu nebo územního rozhodnutí je v zásadě vždy třeba k:

 • umisťování stavby nebo zařízení,
 • ke změně stavby nebo zařízení,
 • pokud se má měnit vliv stavby nebo zařízení na využití území,
 • pokud se má měnit využití území,
 • ochraně důležitých zájmů v území

Územní řízení může proběhnout ve formě získání:

 1. Územně plánovací informace
  • v jistých případech nahrazuje vydaná informace stavebním řadem celé územní řízení
  • jedná se o výpis podmínek a zásad – více méně z územního plánu obce – pro realizaci stavby v území určeném pro výstavbu územním plánem, kdy se nepředpokládají komplikace s napojením na komunikace, inž. sítě apod.
 2. Územního rozhodnutí (např. Rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby…)

V případě novostaveb dokumentace pro územní řízení vždy předchází dokumentaci pro stavebního řízení. Často je možné udělat dokumentaci pro Sloučené územní a stavební řízení.