Pasporty staveb

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stávajícího stavu stavby. Obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí, zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí. Součástí je také jednoduchá Technická zpráva.
Pasport stavby slouží pro návrh rekonstrukce, modernizace, energetické optimalizace, při rozdělení objektu na dvě popisná čísla, pro jednání s úřady a dotčenými orgány.
Pasport stavby je potřeba, chceme-li rekonstruovat či modernizovat objekt a nemáme k dispozici žádnou projektovou dokumentaci či podklady nebo jsou tyto neaktuální a neodpovídají skutečnosti. Dále je možné jej použít pro vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy.
Typy pasportu stavby
Překreslení stávajících papírových projektů dodaných investorem do digitální podoby – bez kontroly skutečného stavu
Překreslení stávajících papírových projektů dodaných investorem do digitální podoby – včetně kontroly s doplnění skutečného stavu
Zaměření a zkreslení stávajícího stavu objektu do digitální podoby – bez dodání papírových podkladů
Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy, technická zpráva. Dále dle domluvy s investorem.