Podporované spolky a akce

V roce 2022

Skautské středisko Konice – podpora v činnosti a pořádaných akcích

Čmeláček – Centrum pro
mentální handicap Čmeláček z.s. je nezisková organizace, která svou
činností usiluje především o podporu a zkvalitnění života osob s
mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a
jejich rodin.

Život dětem – je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Fond snů a nových nadějí – podporuje a pomáhá ohroženým skupinám a jednotlivcům, jako jsou například děti v dětských domovech, postižení nebo senioři po celé České republice.

Pomoc Ukrajině – pomoc lidem, kteří byli zasaženi válkou na Ukrajině

Turnaj hasičů a policie v Konici – sponzorský dar na uspořádání fotbalového turnaje hasičů a policie v Konici

V roce 2021

Skautské středisko Konice – podpora v činnosti a pořádaných akcích

Čmeláček – Centrum pro
mentální handicap Čmeláček z.s. je nezisková organizace, která svou
činností usiluje především o podporu a zkvalitnění života osob s
mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a
jejich rodin.

Život dětem – je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Fond snů a nových nadějípodporuje a pomáhá ohroženým skupinám a jednotlivcům, jako jsou například děti v dětských domovech, postižení nebo senioři po celé České republice.

Pomoc po tornádu – podpora lidem, kterým tornádo zničilo bydlení

V roce 2020

Skautské středisko Konice – podpora v činnosti a pořádaných akcích

Obec Jesenec:
– sponzorský dar Obecní ples
– sponzorský dar Dětský maškarní ples

Čmeláček – Centrum pro mentální handicap Čmeláček z.s. je nezisková organizace, která svou činností usiluje především o podporu a zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich rodin.

V roce 2019

Skautské středisko Konice – podpora v činnosti a pořádaných akcích

ZŠ a G Konice – sponzorský dar Maturitní ples

Život dětem – pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky

V roce 2018

Skautské středisko Konice – podpora v činnosti a pořádaných akcích

Čmeláček Partners – podpora handicapovaným dětem

V roce 2017

Skautské středisko Konice – podpora v činnosti a pořádaných akcích

ZŠ a G Konice – sponzorský dar Maturitní ples

Český svaz chovatelů v Konici – podpora při pořádání místní tradiční výstavy

Čmeláček Partners – podpora handicapovaným dětem

FOR HELP – pomoc dětem s poruchou autistického spektra

Pomozte dětem – podpora projektu Vánoční strom Srdce dětem 2017