Podporované spolky a akce

V roce 2020

Skautské středisko Konice – podpora v činnosti a pořádaných akcích

Obec Jesenec:
– sponzorský dar Obecní ples
– sponzorský dar Dětský maškarní ples

Čmeláček – Centrum pro mentální handicap Čmeláček z.s. je nezisková organizace, která svou činností usiluje především o podporu a zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich rodin.

V roce 2019

Skautské středisko Konice – podpora v činnosti a pořádaných akcích

ZŠ a G Konice – sponzorský dar Maturitní ples

Život dětem – pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky

V roce 2018

Skautské středisko Konice – podpora v činnosti a pořádaných akcích

Čmeláček Partners – podpora handicapovaným dětem

V roce 2017

Skautské středisko Konice – podpora v činnosti a pořádaných akcích

ZŠ a G Konice – sponzorský dar Maturitní ples

Český svaz chovatelů v Konici – podpora při pořádání místní tradiční výstavy

Čmeláček Partners – podpora handicapovaným dětem

FOR HELP – pomoc dětem s poruchou autistického spektra

Pomozte dětem – podpora projektu Vánoční strom Srdce dětem 2017