Zajištění odborných profesí a dalších podkladů k projektové dokumentaci

Pro vydání stavebního povolení nestačí stavebnímu úřadu dodat jen projekt. Součástí jsou i další doklady, projekty, měření apod. Některé z níže uvedených dokladů a projektů sice některé úřady nevyžadují, ale investor si je přeje mít. Proto také zajišťuji:

 • Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
 • Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)
 • Konstrukční část projektové dokumentace (Statický výpočet)
 • Měření radonu v místě stavby
 • Rozpočet stavby – jednoduchý pro získání bankovního úvěru, položkový pro realizaci stavby
 • Geodetické práce – vytýčení stavby, pro kolaudaci geodetické zaměření stavby
 • Inženýrskogeologický průzkum
 • Plynoinstalační dokumentace
 • Vodoinstalační a kanalizační dokumentace
 • Elektroinstalační dokumentace
 • Dokumentace přípojek sítí (elektro, vodovod, kanalizace, plyn, elektronické komunikace)
 • a další