Digitalizace výkresů a projektových dokumentací

Mnoho staveb má k dispozici více či méně staré projektové dokumentace v papírové podobě. Pro jakékoliv úpravy objektů a vyřizování různých povolení, je potřeba nejprve tuto dokumentaci překreslit do elektronické podoby ve formátu převážně .dwg.

Nabízím tyto služby jak soukromým investorům, tak i projekčním a stavebním firmám, které nechtějí nebo nemohou ztrácet čas touto činností.