Dokumentace skutečného provedení stavby

Nejčastěji se zpracovává ze dvou důvodů. Prvním případem je, pokud se během realizace stavby výrazněji odchýlí skutečná stavba od schválené Projektové dokumentace. Stavební úřad tuto dokumentaci může vyžadovat i k následné kolaudaci stavby. Druhým případem je situace, kdy se klient rozhodne nechat si zpracovat dokumentaci skutečného provedení, nebo její zpracování nařídí stavební úřad. Podle platné legislativy je totiž vlastník každé nemovitosti POVINEN mít kompletní Dokumentaci skutečného stavu k dispozici a uchovávat jí.