Projekční kancelář Ing. Vladimír Hirt

Hlavním cílem je navrhovat stavby individuálně pro každého investora, protože každý z nás je individuální osobnost. Snažím se stavebníkovi nabídnout osobité řešení jeho bydlení. Důraz je kladen na harmonickou dispozici, na vzájemné doplňování a prolínání jednotlivých prostor, které tak vytvoří příjemné a pohodové bydlení.