Inženýrský činnost

Přestože každý člověk je dobrý ve svém oboru, nemusí zvládat činnosti, se kterými se setkává poprve. Toto platí i ve stavebnictví například při vyřizování stavebního povolení. Člověk neznalý poměrů ani netuší, co vše je ke stavebnímu povolení kromě projektu dodat. Proto zajišťuji veškeré inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolené a následně i při stavbě domu a následné kolaudaci.

  • Jednání s úřady před zahájením projekčních prací (zda je v dané lkalitě vůbec povoleno stavět, místní regulativy, nařízení, apod.)
  • Vyjádření správců sítí – nezbytné pro získání stavebního povolení
  • Vyjádření dotčených orgánů – nezbytné pro získání stavebního povolení
  • Zajištění odborných profesí
  • Jednání s úřady
  • Vyřízení Ohlášení stavby / Stavebního povolení
  • Vyřízení kolaudce stavby
  • a další