DrRD Štarnov – pasport stavby pro rozdělení domu na 2 popisná čísla