VESELÍČKO – DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD, projekt domovní ČOV s využitím dešťové vody nasplachování, včetně vyřízení ohlášení stavby