ČELČICE – KOLAUDACE SKLADOVACÍ HALY fy ALIKA, zajištění kolaudace postavené skladovací haly