BŘEZSKO – STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU, projekt stavebních úprav kultruního domu s částečně novou výstavbou a splaškovou kanalizací, včetně vyřízení stavebního povolení