BEZDĚKOV – NOVOSTAVBA DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, projekt ČOV pro rodinný dům, včetně vyřízení povolení stavby