SKŘÍPOV – DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV RD, projekt vodovodní přípojkystavebních úprav RD, včetně vyřízení dodatečného stavebního povolení