KLADKY – STAVBA ZASTŘEŠENÍ TELETNÍKU, projekt stavby zastřešení teletníku a splaškové kanalizace, včetně vyřízení  povolení stavby