SKŘÍPOV – UMÍSTĚNÍ VAKŮ PRO KOMPOSTOVÁNÍ, projekt pro vydání rozhodnutí o změně využití území, včetně vyřízení žádosti