BOHUSLAVICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY RD, studie stavebních úprav rodinného domu