JAROMĚŘICE – TERÉNNÍ ÚPRAVY A OPLOCENÍ – projekt pro Územní souhlas terénních úprav, odvodnění pozemku a podezdívaného oplocení ve svahu včetně vyřízení Územního souhlasu