HORNÍ ŠTĚPÁNOV – DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRO RD – projekt pro Stavební povolení ČOV s vyústěním do potoka, včetně vyřízení Stavebního povolení