ĆELECHOVICE NA HANÉ – PŘÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU – projekt pro Povolení stavby pro přístavbu k RD