PODOLÍ – SENÍK A VÝBĚH PRO DOBYTEK S OPLOCENÍM – projekt pro Povolení stavby